World Children’s Haiku The Results of the 17th World Children's Haiku Contest -- 'Town' (in Bulgaria) Results

JAL Grand Prize Winner (5)

大賞作品(5句)

Нощ в планинско градче –
В къщички заспали
Свети луната

やまのちいさなまち
よるにねむるいえいえを
つきがてらす

Night in a little mountain town
On the sleeping cottages
The moon shines

Десислава Калоферова
(Desislava Kaloferova)
Bulgaria (Age6)
ブルガリア(6歳)

Градът –
Бавно историите
Се променят


ゆっくりと変わりゆく
その物語

The town
Its stories
Slowly change

Любомира Симеонова
(Lyubomira Simeonova)
Bulgaria (Age14)
ブルガリア(14歳)

Завладя ме пак
Онази стара страст приключенска –
Устрем нов, свобода и любов

またつかまった
冒険への古い情熱
新しい自由と愛を求めて

It got me again …
The old passion for adventures
Strive new, freedom and love

Стела Иванова
(Stela Ivanova)
Bulgaria (Age14)
ブルガリア(14歳)

В делници, празници
Тече животът
Обичам те, мой град!

平日も休日も
人生は流れる
大好き、わたしの街!

On weekdays and holidays
Life flows
I love you, my town !

Петя Димитрова
(Petya Dimitrova)
Bulgaria (Age11)
ブルガリア(11歳)

Виждам
Уличните котки
Пълна луна

見てるのは
野良猫たち
満月

I can see
The stray cats
Full moon

Владина Тихолова
(Vladina Tiholova)
Bulgaria (Age15)
ブルガリア(15歳)

JAL Prize winner (20)

入賞作品(20句)

Над самотния град
Вишна цъфти
Тиха наслада

寂しい街の上
桜が咲き
静かな喜びOver the lonely city
A sakura in bloom
Silent delight

Георги Христов
(Georgi Hristov)
Bulgaria (Age14)
ブルガリア(14歳)

Бетон и блясък
Безброй души пленени
Пронизващ крясък…

コンクリートと光
無数の魂が閉じ込められて
突き刺さる叫びConcrete and glitter
Countless souls encaged
A piercing scream…

Тея Калейчева
(Teya Kaleicheva)
Bulgaria (Age12)
ブルガリア(12歳)

Черен път
Къщи великани
С пъстри очи

くろい道
巨人の家
目がカラフルBlack road
Houses-giants
With colorful eyes

Матея Стоянова
(Mateya Stoyanova)
Bulgaria (Age8)
ブルガリア(8歳)

Синева...
Над града Богородица
Благославя всички хора

青…
街の上で聖母マリア
全ての人を祝福すAzure…
Over the town Mother of God
Blesses all people

Виктор Вълчев
(Viktor Valchev)
Bulgaria (Age11)
ブルガリア(11歳)

Театър…
Смях и сълзи
На сцената на живота

劇場
笑いと涙
人生の舞台でТheatre…
Laughter and tears
On the stage of life

Мирела Щерева
(Mirela Shtereva)
Bulgaria (Age11)
ブルガリア(11歳)

Летен ден във Венеция
Мирис на пица
Ме кара да огладнея

ヴェネツィアの夏の日
ピザの匂い
お腹空くSummer day in Venice
Aroma of pizza
Makes me hungry

Айча Али
(Aycha Ali)
Bulgaria (Age13)
ブルガリア(13歳)

Зимни улички
Със светещи фенери...
Тихо падат снежинки

冬の道
光ってる街灯と
静かな雪Winter streets
With glowing lanterns...
Silently falling snowflakes

Михаела Димитрова
(Mihaela Dimitrova)
Bulgaria (Age11)
ブルガリア(11歳)

Тиха уличка
Разказва приказка -
Обичам града си

静かな道
物語を語って
好きよ、我が街A silent street
Tells a fairy tale -
I love my town

Маринела Шопова
(Marinela Shopova)
Bulgaria (Age13)
ブルガリア(13歳)

Лято –
Цветът обгръща града
Но градът не обгръща цвета


色は街を包み込む
でも街は色を受け入れないSummer –
Color embraces the town
But the town doesn't embrace the color

Георги Вучев
(Georgi Vouchev)
Bulgaria (Age10)
ブルガリア(10歳)

Тиха нощ
Шум от коли и дъжд
Луната огрява града

静かな夜
車と雨の音
月は街を照らすSilent night
Noise of cars and rain
The moon lights up the city

Далия Ангелова
(Dalia Angelova)
Bulgaria (Age10)
ブルガリア(10歳)

Многоцветен парк –
Жената дели хляба си
С гълъбите

カラフルなこうえん
女の人がパンをわけあう
鳩たちとColorful park –
A woman shares her bread
With the pigeons

Лилия Гюрова
(Lilia Gyurova)
Bulgaria (Age8)
ブルガリア(8歳)

Щом събудят се
Птичките
Утрото е дошло!

とりたちが
おきるとすぐ
あさが来るAs soon as
The birds wake up
Morning comes!

Алина Петкова
(Alina Petkova)
Bulgaria (Age8)
ブルガリア(8歳)

Ново метро
Летя по-бързо
От птиците

あたらしいちかてつ
とりよりも
はやくとぶNew subway
I fly faster
than birds

Здравко Харизанов
(Zdravko Kharizanov)
Bulgaria (Age8)
ブルガリア(8歳)

Улици, алеи, сгради
С балон в ръката
Политам към небето

道、路地、ビル
風船を手に
空へ飛ぶStreets, alleys, buildings
With a balloon in my hand
I fly up to the sky

Габриела Иванова
(Gabriela Ivanova)
Bulgaria (Age11)
ブルガリア(11歳)

Със порт, море и кораби
Е Йокохама
Колко красив град е тя!

港に海と船
嗚呼横浜
美しい街With a port, a sea and ships
This is Yokohama
Such a beautiful town!

Катрин Попова
(Katrin Popova)
Bulgaria (Age12)
ブルガリア(12歳)

Шарено хвърчило
Детски смях
Oтнася облаците над града

カラフルなたこ
子どものわらい
まちのくもをふきとばすColorful kite
Child’s laughter
Takes away the clouds above the city

Яна Боярова
(Yana Boyarova)
Bulgaria (Age8)
ブルガリア(8歳)

Нашият град –
Дълги улици
Щастливи хора

わたしたちのまち
ながいみち
しあわせなひとたちOur city –
Long streets
Happy people

Диана Капсъзова
(Diana Kapsazova)
Bulgaria (Age6)
ブルガリア(6歳)

Пътят ...
Винаги води
Към мечтите

道が
いつでも夢へ
導くThe road…
It always leads
Towards the dreams

Рая Славова
(Raya Slavova)
Bulgaria (Age15)
ブルガリア(15歳)

Малък град
По дългия път към морето
Весели къщи и дървета

小さな街
海への長い道沿い
陽気な家と木々Small town
By the long road to the sea
Joyful houses and trees

Калина Петкова
(Kalina Petkova)
Bulgaria (Age10)
ブルガリア(10歳)

От върха на планината
Небето е на земята
Градовете – блещукащи звезди

山の上から
空は地上
街はきらめく星From the top of the mountain
The sky is on the Earth
The cities – twinkling stars

Велимир Тодоров
(Velimir Todorov)
Bulgaria (Age13)
ブルガリア(13歳)
  • 2023年春に、世界中の優秀作品より選ばれた俳句と絵を収めた『地球歳時記第17巻"まちのうた"』を出版予定です。
    俳句には現地語に日英訳が付きます。
  • "Haiku by World Children Vol.17 – Impressions of Town" will be published in Spring 2023, containing the best selections from the winning haiku in the world. Each haiku will appear with both English and Japanese translations.
To PageTop