1. JAL FOUNDATION>
 2. World children's Haiku Cobntest >
 3. The 15th Contest

The 15th World Children's Haiku Contest 'Living Things' (in Bulgaria) Results
第15回 世界こどもハイクコンテスト「いきもの」 ブルガリア大会 結果

仕切り線仕切り線仕切り線仕切り線


 アイコン JAL Grand Prize Winner (4)  大賞作品(4句)
  -- Please click on image to enlarge (絵をクリックすると拡大します) --

 • Пълна луна
  Малка птичка на голия клон
  И същата стара песен
  満月
  裸の枝に小さな小鳥
  そして懐かしい歌
  Full moon
  А little bird on the bare branch
  Аnd the same old song
  Рая Венкова Моянкова
  (Raya Venkova Moyankova)
  Female Age 13 (Bulgaria)
  女子 13歳 (ブルガリア)
 • И отново усетих
  Топлината
  На идващата пролет
  そして私は感じるの
  温かい
  春の訪れを
  And I felt again
  The warmth of
  The coming spring
  Габриела Спасова Зашева
  (Gabriela Spasova Zasheva)
  Female Age 14s (Bulgaria)
  女子 14歳 (ブルガリア)
 • Зелена емоция
  Светът в
  две жабки
  緑の想い
  二匹の小さな蛙たちの
  世界
  Green еmotion
  The world
  In two little frogs
  Елена Светланова Деянова
  (Elena Svetlanova Deyanova)
  Female Age 13 (Bulgaria)
  女子 13歳 (ブルガリア)
 • The song of birds
  Makes me feel
  Аlive
  鳥たちの歌は
  私に感じさせる
  生きているって
  Песента на птиците
  Кара ме да се чувствам
  Жива (Haiku in Bulgarian Translation!)
  Десислава Цветанова Димитрова (Desislava Tsvetanova Dimitrova)
  Female Age 15 (Bulgaria)
  女子 15歳 (ブルガリア)
 • アイコン JAL Prize winner(20) 入賞作品 (20句)
    --Please click on image to enlarge (--絵をクリックすると拡大します) --
 • Бяло поле
  Лисица скача в снега -
  Уловена мишка
  白い野原
  キツネが雪の中に飛び込んで
  ネズミを捕まえた
  White field
  A fox jumps into the snow -
  A caught mouse
  Борис Атанaсов (Boris Atanasov)
  Male Age 15 (Bulgaria)
  男子 15歳 (ブルガリア)
 • Гълъби на терасата ми
  Топлят се един в друг
  Февруарско слънце
  私のテラスの鳩たち
  お互いを温め合っている
  二月の太陽
  Pigeons on my terrace
  Warm each other
  February sun
  Ная Китанова (Naya Kitanova)
  Female Age 11 (Bulgaria)
  女子 11歳 (ブルガリア)
 • Гласът на пролетта
  Лястовичка
  Върху цъфнал клон
  春の声 ツバメが 花咲く枝に
  The voice of spring
  A swallow
  On a blooming branch
  Теодор Викторов Манев (Teodor Viktorov Manev)
  Male Age 11 (Bulgaria)
  男子 11歳 (ブルガリア)
 • Поле лалета
  Но далеч са от мен
  Близките хора
  チューリップ畑 でもみんな遠くにいる 僕の愛する人たち
  A field of tulips
  But far away from me
  My loved ones are
  Максим Димов Атанасов
  (Маxime Dimov Atanasov)
  Male Age 12 (Bulgaria)
  男子 12歳 (ブルガリア)
 • Слънчев следобед Не мога да открия Хамелеона си
  晴れた午後
  見つからないんだ
  僕のカメレオン
  Sunny afternoon
  I can't find
  My chameleon
  Никола Радослав Николаев
  (Nikola Radoslav Nikolaev)
  Male Age 10 (Bulgaria)
  男子 10歳 (ブルガリア)
 • Приятелство Върбата и тревата Докоснати
  友情
  柳と草が
  ふれあって
  Friendship
  The willow and the grass
  Тоuched
  Ева Ненова (Еva Nenova)
  Female Age 13 (Bulgaria)
  女子 13歳 (ブルガリア)
 • Красива пеперуда
  Тъжно разтваря криле -
  Отлита
  美しい蝶
  悲しそうに翅をひろげて
  飛び去る
  A beautiful butterfly
  Sadly opens its wings –
  It flies away
  Ивана Пламен Славова
  (Ivana Plamen Slavova)
  Female Age 13 (Bulgaria)
  女子 13歳 (ブルガリア)
 • Сляпа нощ -
  Вълк преследва луната
  Глухо дихание
  真っ暗な夜
  オオカミが月を探す
  息を呑む
  Blind night -
  A wolf chases the moon
  Deaf breath
  Мириям Тихомирова Тихомирова
  (Miriam Tihomirova Tihomirova)
  Female Age 13 (Bulgaria)
  女子 13歳 (ブルガリア)
 • Листопад
  Мравката под дървото
  Е с нова шапка
  落ち葉
  木の下の蟻は
  新しい帽子をかぶる
  Falling leaves
  The ant under the tree
  Wears a new hat
  Виктория Христова Илева
  (Viktoriya Hristova Ileva)
  Female Age 12 (Bulgaria)
  女子 12歳 (ブルガリア)
 • Птиците - невероятни
  И в клетка да ги затвориш
  Остават свободни
  鳥たちはすごいよ
  篭の中に閉じ込められても
  自由のまま
  The birds – incredible
  Even if you close them in a cage
  They remain free
  OВенцислав Николаев Колев
  (Ventsislav Nikolaev Kolev)
  Male Age 13 (Bulgaria)
  男子 13歳 (ブルガリア)
 • Пролет идва
  Сурикатите излизат от дупката
  И се усмихват
  春が来た
  マングースが穴から出て
  そしてにっこりする
  Spring comes
  The meerkats go out of the hole
  And smile
  Дария Любенова Босилкова
  (Dariya Lyubenova Bosilkova)
  Female Age 10 (Bulgaria)
  女子 10歳 (ブルガリア)
 • Море
  Цяла зима
  Си мечтая за него
  海のことを
  私はずっと夢見ている
  冬の間
  Sea
  I dream of it
  The whole winter
  Владина Тихолова
  (Vladina Tiholova)
  Female Age 11 (Bulgaria)
  女子 11歳 (ブルガリア)
 • След силна буря
  На клон изсъхнал
  Настръхнали са птици
  嵐が過ぎて
  乾いた枝に
  毛を逆立てる鳥たち
  After the storm
  On a dry branch
  Ruffled birds
  Еляра Кенанова Кямилова
  (Elyara Kenanova Kyamilova)
  Female Age 10 (Bulgaria)
  女子 10歳 (ブルガリア)
 • Пролет
  Шум в листата на дървото,
  Бягащи деца

  木の葉の間からぱたぱた
  騒ぐ雛たち
  Spring
  A flap in the tree's leaves,
  Running kids
  Петя Василева Василева
  (Petya Vasileva Vasileva)
  Female Age 12 (Bulgaria)
  女子 12歳 (ブルガリア)
 • Птици в далечината...
  Балон се откъсва
  От детската ръка
  遠くの鳥たち
  風船が自由になる
  子どもの手から離れて
  Birds in the distance...
  A balloon breaks free
  From the child’s hand
  Виктория Красимирова Димитрова
  (Viktoriya Krasimirova Dimitrova)
  Female Age 12 (Bulgaria)
  女子 12歳 (ブルガリア)
 • Студено е
  Заровена муцунка –
  Мече заспива
  寒い
  鼻先をうずめて
  赤ちゃんぐまが眠る
  It is cold
  A muzzle buried in -
  A baby bear falls asleep
  Никола Емилов Алексов
  (Nikola Еmilov Aleksov)
  Male Age 10 (Bulgaria)
  男子 10歳 (ブルガリア)
 • Четирикрак приятел –
  Радост на петна
  Дръж!
  四つ脚の友だち
  嬉しさが模様に
  待って!
  A four-legged friend –
  Joy in spots
  Hold!
  Зои Вълкова Хотсън
  (Zoe Valkova Hotson)
  Female Age 10 (Bulgaria)
  女子 10歳 (ブルガリア)
 • Пролетта идва
  Жабите крякат силно
  В бистрата вода
  春が来た
  蛙たちが大きな声で鳴く
  澄んだ水の中で
  Spring comes
  The frogs croak loudly
  In the clear water
  Селест Сезгин Селимова
  (Selest Sezgin Selimova)
  Female Age 8 (Bulgaria)
  女子 8歳 (ブルガリア)
 • Весела игра
  На двора събра
  Всички заедно сега
  楽しいゲームに
  みんなが集まってきた
  この庭に
  А merry game
  Brought all of us together
  In the yard
  Зорница Джурджева Живкова
  (Zornitza Dhurdheva Zhivkova)
  Female Age 5 (Bulgaria)
  女子 5歳 (ブルガリア)
 • Красиво цвете
  В тъмнина увяхва
  Слънцето се скрива
  美しい花が
  暗闇に薄れていく
  日が沈む
  А beautiful flower
  Fades in the dark
  The sun goes down
  Еджем Шукри Вели
  (Edjem Shukri Veli)
  Female Age 13 (Bulgaria)
  女子 13歳 (ブルガリア)

※ 2018年11月に、世界中の優秀作品より選ばれた俳句と絵を収 めた『地球歳時記第15巻"いきもののうた"』を出版予定です。
 俳句には現地語に日英訳が付きます。
"Haiku by World Children Vol.15 – Impressions of Living Things" will be published in November 2018, containing the best selections from the winning haiku in the world. Each haiku will appear with both English and Japanese translations and the artwork.